Kosttillskott i tider av brist

Något som har kommit att uppmärksammats är att en stor del av världens befolkning lider av brist när det kommer till vitaminer och essentiella näringsämnen. Det verkar vara både ett resultat av förändrade kostvanor, och att sättet vi odlar på inte längre säkerställer en lika bred näringsprofil som förut. Därför har väldigt många numera börjat överväga huruvida det inte är ett måste att säkerställa att man får i sig mer av de väsentliga ämnena via kosttillskott. Men det är en kontroversiell fråga, och vissa anser att det fortfarande säkerställs fullgott med näringsämnen via sedvanlig kost.

Därför har det kommit att bli något som man faktiskt får ta ställning till på egen hand. Om man personligen anser att kosten inte längre tillhandahåller lika mycket av det väsentliga, så får man se till att man får mer av vad man anser behövs. Om man däremot tycker att kosten är fullgod så behöver man inte göra något alls.

Kanske är det allra viktigast att respektera andra personers val. Och att även erkänna att behoven varierar sig från person till person. Det är inte nödvändigtvis att en persons behov motsvarar en annans. Och det gör att det är oerhört viktigt att låta folk skapa sina egna näringsprofiler, utan att kritisera deras val. Vi är övertygade om att vissa personer behöver tillskott, medan andra personer kanske klarar sig helt och hållet utan. Det är komplicerade tider, och alla har sina egna behov.