Hitta balansen i livet

Det är ofta man hör prat om livspusslet. Alla tycks anse att det är svårt att få ihop, men alla verkar ha idéer om hur det ska gå till. Vi tror inte att det finns några hemliga lösningar, och vi är övertygade om att balans kräver ett helhetsperspektiv. Men något vi förespråkar är att utgå från en personliga styrkor, och bygga vidare på dem. Låt oss förklara.

För att få balans i livet så är det oerhört viktigt att man känner till sina styrkor, svagheter och förmågor. Har man inte fallenhet eller ens viljan att vara oerhört fysiskt aktiv, så ska man knappast satsa på att ha tre träningspass om dagen. Men detta sått förhållningssätt kräver ett stort mått av ödmjukhet. I många fall så visar det sig att man vill vara något som man kanske inte har realistiska förutsättningar att faktiskt vara. Och då måste man välja huruvida man vill skapa obalans genom att sträva efter det ouppnåeliga.

För många personer har det blivit uppenbart att balans därför inte handlar så mycket om vad man väljer att göra, utan vad man faktiskt har möjlighet och förutsättningar att göra. På ett intressant sätt kräver balans därför att man noggrant funderar på vad man har möjlighet att realisera sina ambitioner. Annars riskerar man bara hamna i en evig och hektiskt jakt på det ouppnåeliga. Men vi tror att det ofta är enklare man tror att hitta rätt nivå för ens personliga engagemang.